Uitschrijven

Natuurlijk hopen we dat je onze club niet verlaat, maar mocht je willen over- of uitschrijven, lees dan even de regels hieronder.

Een verzoek om op te stoppen, op te zeggen en/of over te schrijven, dient door DWS uiterlijk 30 april van het lopende voetbalseizoen door DWS te zijn ontvangen. Voor uitschrijvingsverzoeken die na deze datum worden gedaan, worden de administratie- en inschrijfkosten (€75) aan u in rekening gebracht.

Indien het een intrekking van een overschrijving van een nieuwe aanmelding voor nieuwe seizoen betreft dient deze afmelding vóór 15 juni binnen te zijn, waarna een bedenkperiode van 14 dagen geldt. Indien u binnen deze periode van 14 dagen de inschrijving via het formulier hieronder opzegt, betaalt u slechts het inschrijfgeld, daarna het volledige bedrag (contributie en inschrijfgeld).

De inning van contributie- en andere gelden wordt door De PenningMaster gedaan.

Let op! Overschrijven kan alleen indien alle verplichtingen zijn voldaan. Denk daarbij aan de contributie, boetes voor rode/gele kaarten en andere bijdragen en het retourneren van in bruikleen zijnde kleding, materialen of sleutels.

Het bestuur van afc DWS wenst je veel succes en plezier in je verdere voetbalcarriere!

Het lidmaatschap van DWS kan uitsluitend digitaal via onderstaand formulier of per post worden opgezegd.

Het bestuur en administratie van DWS is niet aansprakelijk voor onjuist geadresseerde of te laat bezorgde post.

Uitschrijven

Uitschrijven als Lid

Naam(Vereist)
Adres